För dig som har anställda som ska registrera tid, dag för dag.

  • Tidregistrering per kostnadsställe, projekt och kund

  • Olika digitala alternativ för stämpling av tid

  • Fakturering av tid och resor

  • Hantering av flextid, övertid, komptid och OB

  • Rapportmodul för uppföljning och budgetering

  • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform

Våra andra tjänster inom lön & personal