• Enkel tidrapportering med MyBusiness, dagligen eller månadsvis. Medarbetarna kan själva lägga in sin arbetade tid eller frånvaro på datorn eller i appen.

  • Tidregistreringen kan anpassas efter era behov och hanterar schemalagd tid utifrån bransch och kollektivavtal.

  • Fakturaunderlag kan skapas utifrån registrerad tid och exporteras därefter till ekonomisystem.

  • En överskådlig attesteringsvy där chefer kan se tidrapporter för de medarbetare som de är behöriga att attestera.

Komplett tidrapportering för alla era behov

Enkelt och digitalt

Enkelt att tidrapportera och hantera löner med vår lönetjänst och MyBusiness via datorn eller i appen. Medarbetarna kan själva registrera semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet med var som helst, när som helst.

Avancerad tidrapportering

Om ni har behov av en mer detaljerad uppföljning och registrering dag för dag finns stöd även för detta, till exempel tidregistrering per kostnadsställe, projekt och kund.

Flera smarta funktioner

Som kund kan du få tillgång till digital stämpelklocka vid datorn, registrering av flextid, övertid och komptid enligt era önskemål och en rapportmodul för uppföljning och budgetering.

Nordisk lönehantering

Vi är unika med att kunna erbjuda rapportering av tid, tjänsteresa och bemanning i ett och samma system för samtliga nordiska länder. Har ni verksamhet i flera nordiska länder är allt samlat på ett ställe och ni har en övergripande kontaktperson.