Tidrapportering

Tidrapportering

För dig som har anställda som ska registrera tid, dag för dag.

  • Tidregistrering per kostnadsställe, projekt och kund
  • Olika digitala alternativ för stämpling av tid
  • Fakturering av tid och resor
  • Hantering av flextid, övertid, komptid och OB
  • Rapportmodul för uppföljning och budgetering
  • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform