Så här går det till

Dina medarbetare tidrapporterar via dator eller mobil och tidrapporteringen hanterar schemalagd tid utifrån bransch och kollektivavtal. Ansvariga chefer attesterar tidrapporterna i en överskådlig attesteringsvy. Utifrån den registrerade tiden kan du skapa fakturaunderlag och exportera till ekonomisystemet. 

En kvinnlig och en manlig kock pratar framför en dator

Anpassa med fler smarta funktioner

Du kan anpassa tidrapporteringen med:

  • digital stämpelklocka vid datorn
  • registrering av flextid, övertid och komptid
  • registrering dag för dag och per kostnadsställe, projekt och kund
  • rapportmodul för uppföljning och budgetering

Varför Aspia?

Illustration av insikter

Rapportera och attestera tid i samma system för alla nordiska länder.

Allt hanteras digitalt, via dator eller mobil.

Du väljer själv hur mycket eller lite du vill ha hjälp med.

Illustration av väg med utplacerad kartnål

Vi finns nära dig på 70 orter över hela landet, från Ystad till Kiruna.