Närbild på två personer som tittar på diagram

Lönekartläggning med analys och åtgärdsplan

Vi utför en komplett lönekartläggning och dokumenterar arbetet grundligt, vilket krävs om ditt företag har minst tio anställda. 

Vi analyserar resultatet och om det finns osakliga löneskillnader kan vi hjälpa dig med en handlingsplan för jämställda löner. Du får också stöd i arbetet med åtgärder efter lönekartläggningen, komplett med kostnadsberäkningar och tidplan.

Kollegor sitter och pratar

Attraktivare som arbetsgivare

Lönekartläggningen kan användas som grund i marknadsföringen av ditt företag när du rekryterar. En väl genomförd lönekartläggning visar att du arbetar med löne- och jämställdhetsfrågor, något som blir allt viktigare vid nyanställningar. 

Varför Aspia?

Dokumenterad lönekartläggning med analys och åtgärdsplan.

Illustration av Aspias värdeord "together"

Få stöd i arbetet med åtgärder.

Du väljer själv hur mycket eller lite du vill ha hjälp med.

Illustration av väg med utplacerad kartnål

Vi finns nära dig på 70 orter över hela landet, från Ystad till Kiruna.