• Ni får hjälp att utföra den årliga lönekartläggningen, analysera resultatet och upptäcka strukturella skillnader.

  • Ni kan vara trygga med att arbetet med lönekartläggningen dokumenteras grundligt, vilket krävs om ni är minst tio anställda. 

  • Ni får stöd i arbetet med åtgärder efter lönekartläggningen, komplett med kostnadsberäkningar och tidplan.

Lönekartläggning - komplett med analys och åtgärdsplan

Komplett lönekartläggning av specialister

Lönekartläggningen kan vara ett omfattande arbete för er som arbetsgivare. Spar tid genom att låta våra lönespecialister hjälpa er genomföra den, dokumentera arbetet och analysera resultaten. Om det finns osakliga löneskillnader kan vi hjälpa er med en handlingsplan för jämställda löner.

Attraktivare som arbetsgivare

Lönekartläggningen kan också användas som grund i marknadsföringen av ert företag när ni rekryterar. En väl genomförd lönekartläggning visar att ni arbetar med löne- och jämställdhetsfrågor, något som blir allt viktigare vid nyanställningar. Prata med våra lönespecialister som gärna delar med sig av sitt kunnande. Låt det bli en del av ert employer brand.

Fördjupad lönekartläggning

Låt våra HR-specialister genomföra en fördjupad lönekartläggning som även genomlyser arbetsmiljöfrågor och ledarskapsfrågor. Vi ser över frågor som: Har alla samma möjligheter att prestera oavsett kön? Hålls det kvalitativa löne- eller utvecklingssamtal? Finns det osynliga hinder som skapar ojämlikhet?

Läs mer om HR-rådgivning