Närbild på två personer som tittar på diagram

Lönekartläggning med analys och åtgärdsplan

Vi utför en komplett lönekartläggning och dokumenterar arbetet grundligt, vilket krävs om ditt företag har minst tio anställda. 

Vi analyserar resultatet och om det finns osakliga löneskillnader kan vi hjälpa dig med en handlingsplan för jämställda löner. Du får också stöd i arbetet med åtgärder efter lönekartläggningen, komplett med kostnadsberäkningar och tidplan.

Kollegor sitter och pratar

Attraktivare som arbetsgivare

Lönekartläggningen kan användas som grund i marknadsföringen av ditt företag när du rekryterar. En väl genomförd lönekartläggning visar att du arbetar med löne- och jämställdhetsfrågor, något som blir allt viktigare vid nyanställningar. 

Våra upplägg

Lönekartläggning Bas

För er som behöver hjälp att komma igång och behöver stöd i delar av arbetet.*

Pris:
Konsultstöd 4 h: 9 900 SEK

*Konsulten utbildar, rådger och ger stöd i valda delar av processen

Lönekartläggning Utökad

För er som vill ha stöd genom hela processen från förarbete till dokumentation och handlingsplan.*

Pris:
Från 25 000 SEK

*Konsulten driver arbetet genom hela processen  och levererar en  dokumentation med  tillhörande handlingsplan

Vad och vilka omfattas lönekartläggningen av? 

Alla anställda oavsett anställningsform ska ingå. Hela lönen ska tas med både fast och rörlig lön samt eventuella förmåner.

Vad måste man analysera? 

Lönepolicyn/lönepolitiken i verksamheten samt hur den tillämpas. Löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten.

Vilka är fördelarna med att göra en lönekartläggning?

Förutom att följa lagkravet får verksamheten en överblick över lönestrukturen och kan ta med viktig information till lönerevisionen. Att verka för jämställda löner bidrar så klart även till att stärka arbetsgivarvarumärket.

Varför Aspia?

Dokumenterad lönekartläggning med analys och åtgärdsplan.

Illustration av Aspias värdeord "together"

Få stöd i arbetet med åtgärder.

Du väljer själv hur mycket eller lite du vill ha hjälp med.

Illustration av väg med utplacerad kartnål

Vi finns nära dig på ca 55 orter över hela landet, från söder till norr.

En man och en kvinna går igenom deklarationen

Blogginlägg

Därför måste ditt företag göra en lönekartläggning

För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Här förklarar vi vad som gäller och hur man gör.

Läs blogginlägget