Mejla oss på supporten

Skriv till MyBusiness support på support.mybusiness@aspia.se.

Ring MyBusiness support

Ring oss på 010-212 60 00, mån-fre 8.00-16.00.

Vanliga frågor och svar om MyBusiness

Ta kontakt med ditt närmaste Aspia-kontor och boka upp ett möte så hjälper vi dig att få fram den bästa lösningen för just ditt företag.


Det är olika beroende på vilka tjänster du behöver, vi har ett stort utbud av tjänster och kompetenser som kan stötta dig i ditt företagande. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.


Här kan du enkelt kommunicera med en eller flera av dina kontaktpersoner på Aspia och på så sätt samla all kommunikation med oss på ett ställe. Du kan även skicka meddelanden till dina anställda för att uppmärksamma dem på aktiviteter som t ex tidrapportering som behöver vara gjord ett visst datum. Du kan välja att få en notis till din vanliga mejlbox för att bli uppmärksammad på när det finns nya meddelanden att läsa.


Klicka på Nytt meddelande. Vet du namnet på mottagaren kan du börja skriva för- eller efternamn och får då förslag på namn. Alternativt kan du klicka på ikonen med ett +-tecken och konturen av ett huvud. En lista visas då med samtliga namn som finns att välja på. Du kan också skicka samma meddelande till flera personer.


Befinner du dig i MyBusiness när du får meddelandet klickar du på meddelandet och svarar. Har du fått en notifiering till din mejl klickar du på länken i notifieringen och kommer då direkt in på meddelandet, där skriver du ditt svar och klickar på Svara. Vill du att fler ska få svaret klickar du på ikonen med plustecknet och huvudet och får då upp en lista med namn att välja på. Var uppmärksam på att de du lägger till även kan se historiken i meddelandet.


När du öppnar ett meddelande ser du vilka som mottagarna är.


Detta gör du under länken Mitt konto på din startvy, där du hanterar de personliga inställningarna i MyBusiness.


För att svara på ett meddelande krävs det att du är inloggad i MyBusiness.


Analys är ett enkelt och pedagogiskt verktyg för bättre kontroll och överblick över ditt företags ekonomi. Med hjälp av Analys kan du följa upp din ekonomi på ett överskådligt sätt. Du behöver inte vara ekonom för att förstå hur verksamhetens resultat genereras och hur företaget växer och utvecklas. Genom att klicka på Fördjupad analys hittar du istället för svårlästa rapporter ett enkelt gränssnitt med klickbar information om detaljerad data. Bokföring sker som vanligt i bokföringsprogrammet och sedan exporteras en SIE-fil (standardformat för export av bokföring) som laddas in i Analys och blir därmed omedelbart tillgänglig. Pdf-rapporter med uppdaterade siffror skapas automatiskt. Månads-, kvartals-, halv- och helårsrapporter är alla samlade på ett ställe. I Fördjupad analys finns ett arkiv med grundläggande korta och enkla förklaringar av termer och begrepp inom företagsekonomi.


Genom att ladda upp en SIE-fil från ditt bokföringsprogram skapas diagrammet direkt. Be din rådgivare om en genomgång av detta om du är osäker på hur du får fram SIE-filen.


Ja, du kan då lätt jämföra resultatet med föregående år.


Här ser du obetalda och förfallna kundfakturor att hantera, samt ofakturerade ordrar. Du får tydliga indikationer när det krävs åtgärd från dig. Genom modulen i MyBusiness har du direktåtkomst till redovisningssystemet, där det finns bra hjälpfunktioner. Klicka bara på frågetecknet i högra hörnet för att få hjälp.


Detta är en funktion som möjliggör elektronisk hantering av dina leverantörsfakturor som går ut på att din fakturaadress ställs om till en av Aspia angiven boxadress inkl unikt facknummer/kund. Därefter hanteras postöppning, sortering, skanning och maskinell tolkning av leverantörsfakturorna. Fakturainformation och fakturabild importeras till MyBusiness där du ser status på dina digitala leverantörsfakturor, vad som finns att godkänna, attestera och ytterligare åtgärder från dig. Ta kontakt med oss för att höra mer!


Dokumentarkivet är en lagringsplats i molnet, där alla dina viktiga filer ligger tryggt förvarade. Här finns ett antal mappar där du eller din rådgivare laddar upp de dokument du tidigare skulle ha postat eller mejlat till oss. Skicka filerna direkt till oss via Leverera filer på startsidan i MyBusiness, så hjälper vid dig att sortera filerna rätt.


Markera den mapp som dokumentet ska laddas upp i, därefter kan du klicka på knappen Ladda upp dokument och hämta det från din dator. Du kan även ladda upp dokument via Leverera filer, dokumentet sorteras därefter av din rådgivare till rätt plats.


Detta är ett enkelt sätt att leverera arbetsmaterial till oss på Aspia. Här kan du ladda upp dokument till oss direkt från startsidan i MyBusiness. Du behöver bara klicka på Välj fil och Bläddra för att välja ett dokument från din dator och sedan klicka på OK.


Supporten hjälper dig med ärenden av teknisk karaktär. Övriga frågor tar du med din rådgivare på Aspia.


I dagsläget är det din rådgivare som hanterar detta.


Det hjälper din rådgivare dig med.


Detta kommer du att få i ett mejl från din rådgivare.


Ta kontakt med din rådgivare för hjälp med detta.


Ditt lösenord ska bestå av minst 8 tecken och vara unikt jämfört med de senaste 10 lösenorden du haft. Lösenordet ska innehålla minst 3 av 4 av dessa grupper: VERSALER, gemener, siffror, specialtecken.