• Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform - enkelt att hantera på datorn eller i appen.

  • Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningen. Automatisk beräkning av traktamenten och hantering av utlägg, avdrag och representation.

  • Den digitala hanteringen underlättar arbetet vid en revision då vi enkelt kan ta ut olika rapporter för analys och uppföljning.

Ordning och reda vid tjänsteresor

Färre manuella moment

Om ni har många manuella moment i hanteringen av tjänsteresor kan ni ställa om med enkla medel. Vi hjälper er att effektivisera processen både för medarbetare och chefer samt för er ekonomi- och löneavdelning.

Enkel kvittohantering

Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningen. Originalkvitton behöver fortfarande sparas i fysisk form, eller i den form som de inkommit, i sju år enligt bokföringslagen. Rådfråga gärna oss om du har kvittofrågor!

Underlättar vid tjänsteresor

Vår affärsplattform MyBusiness hanterar automatisk valutor i samband med utlägg och traktamenten. Med digital körjournal är det enkelt för medarbetarna att registrera sina resor i appen.

Nordisk lönehantering

Vi är unika med att kunna erbjuda rapportering av tid, tjänsteresa och bemanning i ett och samma system för samtliga nordiska länder. Har ni verksamhet i flera nordiska länder är allt samlat på ett ställe och ni har en övergripande kontaktperson som koordinerar uppdraget