Närbild på person vid dator med telefon i handen

Spara tid med digitala kvitton och körjournaler

Med digital körjournal är det enkelt för medarbetarna att registrera sina resor i appen och valutor hanteras automatiskt i samband med utlägg och traktamenten. Den digitala hanteringen underlättar arbetet vid en revision då det enkelt går att ta ut olika rapporter för analys och uppföljning.

Dina medarbetare kan fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningen. Du kan attestera på datorn eller i appen och får automatisk beräkning av traktamenten och hantering av utlägg, avdrag och representation. Originalkvitton behöver fortfarande sparas i fysisk form, eller i den form som de inkommit, i sju år enligt bokföringslagen. 

Kvinna med läsplatta i handen

Färre manuella moment

Om det finns många manuella moment i hanteringen av tjänsteresor kan vi hjälpa dig att effektivisera processen både för medarbetare och chefer samt för er ekonomi- och löneavdelning.

Tre personer sitter och pratar med varandra

Nordisk lönehantering

Vi är unika med att kunna erbjuda rapportering av tid, tjänsteresa och bemanning i ett och samma system för samtliga nordiska länder. Har ditt företag verksamhet i flera nordiska länder är allt samlat på ett ställe och du har en övergripande kontaktperson som koordinerar hela uppdraget.

Varför Aspia?

Illustration av insikter

Rapportera och attestera tjänsteresor i samma system för alla nordiska länder.

Allt hanteras digitalt, via dator eller mobil.

Du väljer själv hur mycket eller lite du vill ha hjälp med.

Illustration av väg med utplacerad kartnål

Vi finns nära dig på ca 60 orter över hela landet, från söder till norr.

Närbild på en hand som styr en bil

Koppla ihop din elektroniska körjournal med MyBusiness Kvitto

Nu är det ännu enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten. Genom att koppla MyBusiness Kvitto till din elektroniska körjournal (Automile, TelliQ, Telia Sense eller Volvo on Call) får du automatiskt alla resor inrapporterade och kan sedan enkelt skicka in dem för bokföring och utbetalning. MyBusiness Kvitto finns som app och har stöd för både privat- och tjänstebil. 
Läs mer om hur det fungerar (Pdf)

Kvinna fyller i sin digitala körjourna på sin mobiltelefonl

Blogginlägg

Körjournal – så funkar det!

Det kan verka meckigt att fylla i en körjournal varje gång du tar ut bilen. Men när Skatteverket gör revision är körjournalen din bästa vän – det är den som visar hur mycket, eller lite, du ska betala i skatt.

Läs mer om körjournaler