Hur effektiva är era HR-processer?

Många företag lägger onödigt mycket tid och energi på administration och manuellt arbete när det kommer till HR. Med vårt HR-verktyg samlas alla funktioner och processer på samma ställe för att underlätta vardagen och göra det enklare att göra rätt.

En kvinna och en man jobbar i en avslappnad miljö vid varsin dator

Så funkar HR-verktyget

Vi erbjuder ett enkelt och användarvänligt system där du på ett och samma ställe får:

  • Överblick: All information om dina medarbetare i ett och samma system
  • Effektiva arbetssätt: Verktyget är helt digitalt och molnbaserat. Glöm pappersarbetet.
  • Enkelhet: Unvik dubbelregistrering av personuppgifter. Upprätta och skicka anställningsavtal direkt i HR-verktyget med digital signering. Verktyget är sammankopplat med våra övriga moduler i MyBusiness Personal.
  • Flexibilitet: Verktyget anpassas efter just era behov för att allt ska bli så smidigt som möjligt
Närbild på en hand som håller i en telefon

Några fördelar:

  • Tids- och kostnadseffektivt - undvik egna systeminvesteringar och registrera information på ett och samma ställe
  • Säkerhet - 100% digital hantering ger en ökad kontroll- och spårbarhet vilket underlättar GDPR-efterlevnad 
  • Strukturerat - tydliga och enhetliga processer med funktion för påminnelser 

Som komplement till verktyget erbjuder vi bl.a. specialistrådgivning inom HR - ett värdefullt stöd för att skräddarsy systemet och säkerställa hög kvalitet i befintliga- och nya personalprocesser.