• Behåll tempot och konkurrenskraften med interimskonsulter för hela ekonomiavdelningen, från ekonomichef till redovisningsekonom
  • Höj kompetensen och få nya insikter om nuläge och möjligheter — dra nytta av hela Aspias erfarenhet och kunskap
  • Vi hjälper dig snabbt när du står inför en utmaning som förvärv, försäljning eller förändringsprojekt

Kvalitet, kompetens och flexibilitet

Kvalitet

Vår samlade expertis sträcker sig över många branscher och typer av uppdrag. De flesta av våra interimskonsulter har lång erfarenhet inom sina respektive roller och alla har ett starkt driv att vara just konsulter.

Flexibilitet

Vi hjälper dig snabbt att tillsätta följande roller på hel- eller deltid, för ett långt eller kort uppdrag: CFO/Ekonomichef; Business Controller; Financial Controller; redovisningskonsult; redovisningsekonom; koncernredovisare.

Kompetens

Vi gör alltid en tydlig överlämning när uppdraget är slut. På så sätt kan ditt företag gå ännu starkare genom alla tänkbara förändringar. Dessutom får du tillgång till hela vår samlade expertis när du anlitar en konsult från oss.

Auktoriserade av FAR

Många av våra konsulter är auktoriserade av FAR — en kvalitetsstämpel med krav på både kompetens och erfarenhet. Vi följer också Reko, den svenska standarden för redovisnings- och lönetjänster.

Josefine berättar...

Josefine jobbar som redovisningskonsult på Aspia. Som interimskonsult på plats ute hos företag får hon en helt annan chans att lära känna kunden och verksamheten. Josefines karriär på Aspia började genom att hon var praktikant och sen har hon jobbat sig upp från assistent till konsult, där hon är idag.

Våra vanligaste roller

Porträtt av Carl-Oscar Lindholm som arbetar som interimschef

CFO/Ekonomichef

Ekonomistyrning, ledarskap, rapportering till vd och styrelse, budget- och prognosarbete och rådgivning ur det finansiella perspektivet.

Porträtt av Malin af Petersens som jobbar som controller på Aspia

Controller/Business controller

Lönsamhetsanalys och budgetuppföljning, förvaltning och utveckling av modeller för ekonomisk styrning.

Porträtt av Josefin Olofsson som är redovisningsekonom på Aspia

Redovisningskonsult

Få avlastning med månads- och årsbokslut, koncernredovisning, förvärvsredovisning och finansiell rapportering.