• Behåll tempot och konkurrenskraften med interimskonsulter för hela ekonomiavdelningen, från ekonomichef till redovisningsekonom
  • Höj kompetensen och få nya insikter om nuläge och möjligheter — dra nytta av hela Aspias erfarenhet och kunskap
  • Vi hjälper dig snabbt när du står inför en utmaning som förvärv, försäljning eller förändringsprojekt

Våra vanligaste roller

Porträtt av Per, Interim CFO på Aspia

CFO

Ekonomistyrning, ledarskap, rapportering till vd och styrelse, budget- och prognosarbete och rådgivning ur det finansiella perspektivet. 

Läs mer
Porträtt av Malin af Petersens som jobbar som controller på Aspia

Controller

Lönsamhetsanalys och budgetuppföljning, förvaltning och utveckling av modeller för ekonomisk styrning. 

Läs mer
Porträtt av Josefin Olofsson som är redovisningsekonom på Aspia

Redovisningsekonom

Få avlastning med månads- och årsbokslut, koncernredovisning, förvärvsredovisning och finansiell rapportering. 

Läs mer

Kvalitet, kompetens och flexibilitet

Kvalitet

Vår samlade expertis sträcker sig över många branscher och typer av uppdrag. De flesta av våra interimskonsulter har lång erfarenhet inom sina respektive roller och alla har ett starkt driv att vara just konsulter.

Flexibilitet

Vi hjälper dig snabbt att tillsätta följande roller på hel- eller deltid, för ett långt eller kort uppdrag: CFO, Controller, redovisningsekonom eller koncernredovisare.

Kompetens

Vi gör alltid en tydlig överlämning när uppdraget är slut. På så sätt kan ditt företag gå ännu starkare genom alla tänkbara förändringar. Dessutom får du tillgång till hela vår samlade expertis när du anlitar en konsult från oss.

Auktoriserade av FAR

Många av våra konsulter är auktoriserade av FAR — en kvalitetsstämpel med krav på både kompetens och erfarenhet. Vi följer också Reko, den svenska standarden för redovisnings- och lönetjänster.

Interimskonsulter som diskuterar

Blogginlägg

3 tillfällen då du bör anlita en interimskonsult

Går ditt företag igenom en stor förändring? Ta hjälp av en interimskonsult för att effektivisera det merarbete som förändringsresan innebär. Genom att bidra med både avlastning och rådgivning kan en interimslösning i slutändan vara en kostnadsbesparing.

Läs mer om interimskonsulter