• Ni får en pedagogisk personalhandbok där medarbetarna själva kan hitta svar på sina frågor.

  • Vi sätter gemensamt upp en förvaltningsplan som underlättar ert löpande arbete med personalhandboken.

  • Ni får hjälp att uppdatera befintliga policyer eller skapa nya, till exempel en modern friskvårdspolicy. 

Digital personalhandbok för alla i företaget

Rätt stöd åt medarbetarna

Spar tid genom att skapa en komplett personalhandbok som riktar sig till alla i företaget. Samla återkommande frågor och ge tydliga svar i ett enda lättillgängligt dokument. Särskilt bra för nyanställda som till en början har många frågor och snabbt behöver svar för att komma igång med arbetet.

Tydlig och korrekt information

Personalhandboken är ett juridisk dokument som behöver vara uppdaterat och korrekt. Ni får hjälp av våra HR-specialister med lång erfarenhet av att utforma det innehåll just ni behöver. Tillsammans sätter vi upp en förvaltningsplan för att göra det enkelt att uppdatera personalhandboken.

Håll personalhandboken levande

Med tillgänglig och tydlig information skapar ni trygga medarbetare och minskar risken för att felaktig information sprids. Om ni redan har en personalhandbok så behöver den ses över regelbundet. Vi hjälper er att uppdatera innehållet för att matcha rådande behov och aktuella regler.

Koll på relevanta policyer

Efter genomgång av era befintliga riktlinjer och policydokument får ni tips och råd om kompletteringar som gynnar företaget. Ni har mycket att vinna på att formulera till exempel en tydlig pensionspolicy, resepolicy och friskvårdspolicy. Med tydlig och inkluderande information skapar ni en bra grund för en trygg arbetsmiljö