• Ni får hjälp av våra specialister med omfattande kunskaper om hur ni kan effektivisera och kvalitetssäkra era löneprocesser.

  • Vi kartlägger hur processen ser ut hos er idag genom intervjuer, stickprover och transaktionsanalyser för att sedan ringa in era utmaningar och lämna förslag på förbättringar.  

  • Stora vinster att göra när löneprocessen byggs upp på tydliga rutiner och rätt systemstöd. 

Effektivare löneprocesser efter kartläggning

Kartläggning som gynnar hela företaget

Vi granskar och analyserar era nuvarande rutiner och system för att därefter punktmarkera de insatser som behöver göras för att ni ska kunna arbeta mer effektivt. Kartläggningen kan även ligga till grund för att exempelvis tydliggöra ansvarsområden och öka tillförlitligheten i räkenskaperna.

Full koll på lagar och regler

Löneadministration är inte bara tidskrävande utan också komplicerat. Som kund hos Aspia ser vi till att era löneprocesser följer gällande bestämmelser. Ni blir informerade om nya lagar och på vilket sätt de påverkar ert företag.