Närbild på person vid dator med telefon i handen

Nya visselblåsarlagen – det här gäller

Sedan den 17 december 2021 omfattas alla företag med fler än 50 anställda av den nya visselblåsarlagen. Det innebär att man måste ha en funktion för anställda att anonymt kunna rapportera om missförhållanden utan att riskera repressalier. 

Med Aspias visselblåsarfunktion säkerställer vi att ditt företag uppfyller lagkraven. Dessutom sköter vi all administration och ärendehantering.

 

Så fungerar det

Rapportering
Era medarbetare skapar rapporter krypterat och anonymt i vårt verktyg.

Hantering
I egenskap av självständig och oberoende part tar vi på Aspia emot rapporten digitalt eller vid fysiskt möte.

Utredning
Beroende på rapportens innehåll tar vi den vidare för eventuell utredning internt hos er eller hos extern part.

Vill du testa verktyget? 

Scanna QR-koden eller klicka här

Aspia-visselblåsartjänst-qr.png

Varför Aspias visselblåsarfunktion?

Teknisk lösning

En digital plattform där era medarbetare anonymt och säkert kan skicka in rapporter.

Illustration av tre personer i helkropp

Oberoende och självständiga

I egenskap av oberoende tredje part följer vi på Aspia upp och utreder rapporterade ärenden.

Illustration av väg med utplacerad kartnål

Lokal närvaro

Genom att vi finns på över 60 platser i hela landet möjliggör vi rapportering både digitalt och fysiskt.

Vill du vara säker på att du följer visselblåsarlagen?

Vi hjälper er gärna med en säker och komplett visselblåsarfunktion.