Skicka e-post

Om du har namnet på den medarbetare du vill nå kan du bara fylla i det enligt mallen fornamn.efternamn@aspia.se och skicka till oss direkt.

Ring oss

Ring Företagarcenter på 010-210 33 10 om du behöver hjälp eller vill prata om ditt företagande. Vi svarar mån-fre 8.00-16.00.

MyBusiness support

Ring 010-212 60 00 eller e-posta support.mybusiness@aspia.se, mån-fre 8.00-16.00 för teknisk support.

Vanliga frågor och svar om MyBusiness

Ta kontakt med ditt närmaste Aspia-kontor och boka upp ett möte så hjälper vi dig att få fram den bästa lösningen för just ditt företag.


Det är olika beroende på vilka tjänster du behöver, vi har ett stort utbud av tjänster och kompetenser som kan stötta dig i ditt företagande. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.


Analys är ett enkelt och pedagogiskt verktyg för bättre kontroll och överblick över ditt företags ekonomi. Med hjälp av Analys kan du följa upp din ekonomi på ett överskådligt sätt. Du behöver inte vara ekonom för att förstå hur verksamhetens resultat genereras och hur företaget växer och utvecklas. Genom att klicka på Fördjupad analys hittar du istället för svårlästa rapporter ett enkelt gränssnitt med klickbar information om detaljerad data. Bokföring sker som vanligt i bokföringsprogrammet och sedan exporteras en SIE-fil (standardformat för export av bokföring) som laddas in i Analys och blir därmed omedelbart tillgänglig. Pdf-rapporter med uppdaterade siffror skapas automatiskt. Månads-, kvartals-, halv- och helårsrapporter är alla samlade på ett ställe. I Fördjupad analys finns ett arkiv med grundläggande korta och enkla förklaringar av termer och begrepp inom företagsekonomi.


Genom att ladda upp en SIE-fil från ditt bokföringsprogram skapas diagrammet direkt. Be din rådgivare om en genomgång av detta om du är osäker på hur du får fram SIE-filen.


Ja, du kan då lätt jämföra resultatet med föregående år.


Här ser du obetalda och förfallna kundfakturor att hantera, samt ofakturerade ordrar. Du får tydliga indikationer när det krävs åtgärd från dig. Genom modulen i MyBusiness har du direktåtkomst till redovisningssystemet, där det finns bra hjälpfunktioner. Klicka bara på frågetecknet i högra hörnet för att få hjälp.


Detta är en funktion som möjliggör elektronisk hantering av dina leverantörsfakturor som går ut på att din fakturaadress ställs om till en av Aspia angiven boxadress inkl unikt facknummer/kund. Därefter hanteras postöppning, sortering, skanning och maskinell tolkning av leverantörsfakturorna. Fakturainformation och fakturabild importeras till MyBusiness där du ser status på dina digitala leverantörsfakturor, vad som finns att godkänna, attestera och ytterligare åtgärder från dig. Ta kontakt med oss för att höra mer!


Dokumentarkivet är en lagringsplats i molnet, där alla dina viktiga filer ligger tryggt förvarade. Här finns ett antal mappar där du eller din rådgivare laddar upp de dokument du tidigare skulle ha postat eller mejlat till oss. Skicka filerna direkt till oss via Leverera filer på startsidan i MyBusiness, så hjälper vid dig att sortera filerna rätt.


Supporten hjälper dig med ärenden av teknisk karaktär. Övriga frågor tar du med din rådgivare på Aspia.


I dagsläget är det din rådgivare som hanterar detta.


Det hjälper din rådgivare dig med.


Detta kommer du att få i ett mejl från din rådgivare.


Ta kontakt med din rådgivare för hjälp med detta.