• I vårt digitala verktyg MyBusiness får du en tydlig och översiktlig vy över lediga arbetspass och tillgänglig personal. 

  • Medarbetarna kan själva se sina personliga scheman på datorn och i appen.

  • Resursplaneringen anpassas efter era behov med schemaläggning per kostnadsställe eller projekt

Effektivt verktyg för resursplanering

Full koll på siffrorna

Ni får en tydlig översikt över arbetspass och personal och kan se nyckeltal som personalkostnader, timmar, försäljning, frånvaro och bemannade arbetspass.

Enkelt för medarbetare och chefer

Medarbetarna kan se sitt personliga schema i MyBusiness på webben och i appen och chefer kan skicka ut passförfrågningar och tillsätta arbetspass på samma sätt. Precis när det passar var och en.

Kvalitetssäkrat och tryggt

Vi arbetar enligt en kvalitetssäkrad arbetsmetodik, i vår egen affärsplattform MyBusiness och i team för att säkerställa högsta kvalitet och kontinuitet i arbetet.

Nordisk lönehantering

Vi är unika med att kunna erbjuda rapportering av tid, tjänsteresa och bemanning i ett och samma system för samtliga nordiska länder. Har ni verksamhet i flera nordiska länder är allt samlat på ett ställe och ni har en övergripande kontaktperson som koordinerar hela uppdraget.