Två män och en kvinna har möte

Med anledning av Covid-19

Behöver du som arbetsgivare råd och stöd i personalfrågor?

Just nu får vi många frågor kring varsel, uppsägningar och permittering. Våra HR-specialister hjälper dig att reda ut begreppen och ge råd kring hur du bäst går tillväga när det gäller arbetsrättsliga processer och andra personalfrågor.

Vi vet att företagare och beslutsfattare står inför många utmaningar som behöver hanteras till följd av det som nu händer i vår omvärld. Vi ser det som vår uppgift att underlätta och hjälpa dig med att hantera så många som möjligt av dom. Tveka inte att kontakta oss!

Full koll på lagar och regler

Ni får hjälp att utföra den årliga lönekartläggningen, analysera resultatet och upptäcka strukturella skillnader. En korrekt lönekartläggning ger kontroll över lönestrukturen och ett grundligt underlag för lönesättning och lönerevision. Dessutom slipper ert företag riskera vite för att ni inte uppfyller lagkraven.

Rätt stöd åt medarbetarna

Våra HR-rådgivare hjälper er ta fram och uppdatera er personalhandbok och personalpolicyer. En komplett personalhandbok som riktar sig till alla i företaget spar tid och skapar trygga medarbetare. Särskilt bra för nyanställda som har många frågor och snabbt behöver komma igång med arbetet.

Effektivare löneadministration

En kartläggning av löne- och HR-processerna är rätt start om ni vill skapa en effektivare löneadministration. Vi ser över era processer genom intervjuer, stickprover och transaktionsanalyser för att sedan ringa in era utmaningar och lämna förslag på förbättringar.