• Våra HR-specialister skapar och granskar interna dokument som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policydokument och riktlinjer.

  • Ni får hjälp att kartlägga löner och effektivisera löneprocesserna av erfarna specialister.

  • Arbetsrättslig rådgivning på distans i frågor om uppsägning, nyanställning, on- och offboardingprocesser, tolkning av kollektivavtal med mera.

HR-rådgivning för en trygg och sund arbetsmiljö

Full koll på lagar och regler

Ni får hjälp att utföra den årliga lönekartläggningen, analysera resultatet och upptäcka strukturella skillnader. En korrekt lönekartläggning ger kontroll över lönestrukturen och ett grundligt underlag för lönesättning och lönerevision. Dessutom slipper ert företag riskera vite för att ni inte uppfyller lagkraven.

Rätt stöd åt medarbetarna

Våra HR-rådgivare hjälper er ta fram och uppdatera er personalhandbok och personalpolicyer. En komplett personalhandbok som riktar sig till alla i företaget spar tid och skapar trygga medarbetare. Särskilt bra för nyanställda som har många frågor och snabbt behöver komma igång med arbetet.

Effektivare löneadministration

En kartläggning av löneprocesserna är rätt start om ni vill skapa en effektivare löneadministration. Vi ser över era processer genom intervjuer, stickprover och transaktionsanalyser för att sedan ringa in era utmaningar och lämna förslag på förbättringar.

Komplexa internationella frågor

Vi hjälper er med komplexa frågor som rör internationella anställningar, till exempel expatriathantering som kräver kunskaper i skatteregler, socialförsäkringar och arbetstillstånd. Vi ger vägledning i hur ni kan tänka som arbetsgivare för att det ska bli en lyckad rekrytering. Ni kan få stöd i arbetsrättsliga frågor inom flera områden: lön, arbetsrätt, skatt och redovisning.