Avvikelserapportering

Avvikelserapportering

Avvikelserapportering kallas också förtroenderapportering och används för personal som bara behöver rapportera frånvaroavvikelser och enklare utlägg.

  • Registrera enkelt avvikelser såsom semester, sjukfrånvaro och vård av barn
  • Registrera enklare utlägg
  • Timanställda kan enkelt registrera antal arbetade timmar
  • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform