Avvikelserapportering kallas också förtroenderapportering och används för personal som bara behöver rapportera frånvaroavvikelser och enklare utlägg.

  • Registrera enkelt avvikelser såsom semester, sjukfrånvaro och vård av barn

  • Registrera enklare utlägg

  • Timanställda kan enkelt registrera antal arbetade timmar

  • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform

Våra andra tjänster inom lön & personal