• Ni får en kartläggning av möjligheter och risker. Vi gör en analys av er nuvarande tullhantering.

  • Vi erbjuder rådgivning avseende effektiv tullhantering som kan minska era kostnader och förbättra ert kassaflöde t.ex. genom användning av tullager och andra tullförfaranden, korrekt beräkning av tullvärde och korrekt klassificering.

  • Ni får hjälp i kontakten med Tullverket och andra myndigheter. Vi besvarar era frågor om tullproceduren, både vid import och export.

Vi ser hela er skattesituation

Helhetstänk

Som kund hos oss får du alltid rådgivning med ett helhetstänk som utgår från er totala skattesituation och vi tar hänsyn till angränsande skattefrågor som punktskatter, internprissättning och moms. Vi kan ge er komplett skatterådgivning inom allt som rör internationell handel.

Globalt nätverk

Få hjälp att följa de komplexa internationella beskattningsreglerna. Via Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, får ni tillgång till kvalificerad rådgivning i alla länder där ni är verksamma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.