• Ni får rådgivning löpande och i samband med bokslut. Vi hjälper er med upprättande och granskning av skatteberäkningar och deklarationer.

  • Vi hjälper till med rapportering av skatter och avgifter och kan vara ett bollplank vid resultatutjämning.

  • Kvalificerad rådgivning i samband med finansiering, omstrukturering, planering av skatteeffektiv vinsthemtagning och analys av effekter av nya skatteregler.

Nytänkande och hållbar syn på bolagsskatt

Nytänkande arbetssätt

Ni får skatterådgivning baserad på högsta kompetens, nytänkande och branschkunskap. Vi arbetar med webbaserade verktyg och ni kan känna er säkra på att regelverken följs.

Hållbar skatterådgivning

Som kund hos oss får ni ökad kontroll och en genomtänkt, hållbar skattesituation. Vi är experter på det föränderliga området bolagsskatt och vår rådgivning ger er full trygghet även på lång sikt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.