• Ni får hjälp att uppfylla lagkrav i hela världen och har tillgång till ett team med just de specialistkompetenser ni behöver.

  • Vår ambition är att ni alltid ska få bästa möjliga villkor utifrån företagets och era utlandsanställdas perspektiv när det till exempel gäller ekonomisk ersättning, sociala avgifter, pension och sjukvård.

  • Vi hjälper också till med rådgivning kring själva anställningen och att deklarationen görs på rätt sätt.

Miljöbild från kontor med glad affärskvinna i förgrunden

Erfarna skattespecialister i hela världen

Ni får tillgång till några av landets mest erfarna skatterådgivare inom internationell beskattning och skatteavtalsrätt. Ni får ta del av de kunskaper vi och våra kollegor inom Taxand har förvärvat genom lång erfarenhet av att stödja företag i frågor som rör internationell beskattning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.