• Ni får hjälp att uppfylla lagkrav i hela världen och har tillgång till ett team inom Global mobility med just de specialistkompetenser ni behöver.

  • Vår ambition är att ni alltid ska få bästa möjliga villkor utifrån företagets och era utlandsanställdas perspektiv när det till exempel gäller ekonomisk ersättning, förmåner och optioner, sociala avgifter, pensionspremier, incitamentsprogram och sjukvård.

  • Ni får tillgång till expertkompetens inom en rad olika områden. Några exempel är konsult- och fastighetsbranschen samt de specifika regler som gäller för Öresundspendlare.

Miljöbild från kontor med glad affärskvinna i förgrunden

Erfarna skattespecialister i hela världen

Ni får tillgång till några av landets mest erfarna skatterådgivare inom internationell beskattning och skatteavtalsrätt. Ni får ta del av de kunskaper vi och våra kollegor inom Taxand har förvärvat genom lång erfarenhet av att stödja företag i frågor som rör internationell beskattning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.