• Skräddarsydd rådgivning i alla typer av internationella skattefrågor – ni kan känna er trygga med att ni följer utvecklingen och regelverken.

  • Ni får tillgång till ett team med den globala spetskompetens ni behöver.

  • Ni får hjälp att uppfylla lagkrav och nå era affärsmål över hela världen. Vi har bred räckvidd tack vare vårt medlemskap i Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare.

Kompetenta skatterådgivare i globalt nätverk

Erfarenhet och kompetens

Ni får tillgång till några av landets mest erfarna och kompetenta skatterådgivare inom internationell företagsbeskattning. Vi stöttar er i alla frågor gällande t. ex. internationella transaktioner, EU-rätt, omstruktureringar, utlandsetableringar samt avräkningsfrågor.

Internationellt nätverk

Få hjälp att följa de komplexa internationella beskattningsreglerna. Via Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, får ni tillgång till hållbar rådgivning i alla länder där ni är verksamma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.