• Med rätt incitamentsprogram ökar ni chansen att motivera, behålla och belöna medarbetare i nyckelpositioner. 

  • Ska incitamentsprogrammet vara kopplat till prestationer, vara lokalt eller globalt, fristående eller en del av er personalpolicy? Och vilka ska omfattas – alla medarbetare eller bara ett fåtal? Ett incitamentsprogram är komplicerat, och vi hjälper er med skräddarsydda lösningar som passar just er. 

  • Vårt incitamentsteam är med er hela vägen och erbjuder strategisk rådgivning vid planering, utformning, implementering och analys av ert incitamentsprogram.

Hjälp i hela processen via vårt globala nätverk

Stöd i hela processen

Hela vägen, från planering till implementering och analys, får du tillgång till våra skattespecialister som oavsett vilken bransch ni verkar i alltid utgår från just er situation.

Sverige och internationellt

Få hjälp att följa de komplexa internationella beskattningsreglerna. Via vårt nätverk Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, får ni tillgång till hållbar rådgivning i alla länder där ni är verksamma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.