Kontakta oss när ni behöver hjälp med momsfrågor eller momshantering. Vi hjälper er med:

  • Kvalificerat stöd i svenska och internationella momsfrågor.

  • Förbättrade arbetsprocesser och system för rapportering och intern kontroll som gör att ni kan känna er trygga med att regelverken följs.

  • Förebyggande arbete som effektiviserar momshanteringen till exempel genom att kartlägga och analysera era varu- och tjänsteflöden.

 

Digitala arbetssätt och brett nätverk

Digitala verktyg

Som kund till Aspia får ni tillgång till våra digitala momsverktyg som är webbaserade och mycket användarvänliga. Bland annat får ni tillgång till VRT som är ett momsrapporteringsverktyg som hjälper er att följa momsregelverket i det dagliga arbetet. Ett annat är ALIS som förenklar arbetet för företag som hyr ut lokaler och bostäder, håller reda på investeringar och när jämkning ska ske.

Globalt nätverk

Genom vårt medlemskap i Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, kan vi erbjuda hållbar rådgivning i alla länder där ni är verksamma t.ex. kring omstruktureringar, transaktioner av immateriella frågor, processer, prissättningspolicy och dokumentation.

Kvinnlig entreprenör på kontor med mobil i handen

Blogginlägg

Nyheter på moms- och tullområdet 2021

Bedriver ni handel i Storbritannien eller säljer varor via nätet till privatpersoner inom EU? Då innebär 2021 flera förändringar inom moms och tull. Här sammanfattar vi de nya reglerna.

Läs blogginlägget

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.