• Hjälp i hela processen vid skatteöverväganden i samband med transaktioner.

  • Ni får bland annat hjälp med att analysera och hantera risker vid till exempel due diligence, strukturering samt avtals- och försäkringsfrågor.

  • Ni får hjälp att uppfylla lagkrav i hela världen och får tillgång till ett team med just de specialistkompetenser ni behöver. 

Hjälp i hela processen via vårt globala nätverk

Stöd i hela processen

Hela vägen, från planering till transaktion och implementering, får du tillgång till våra specialister som oavsett vilken bransch ni verkar i alltid utgår från just er situation.

Sverige och internationellt

Få hjälp att följa de komplexa internationella beskattningsreglerna. Via vårt nätverk Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, får ni tillgång till hållbar rådgivning i alla länder där ni är verksamma.

Två män ser glada ut och skakar hand

Affärsrådgivning

Sälja och värdera företag

Vi har också lång erfarenhet av affärsrådgivning för dig som ska sälja ditt företag, eller står inför en generationsväxling. Ta hjälp av vårt stora nätverk och öka förutsättningarna för en god affär.

Läs mer
Tre kollegor diskuterar företagsförsäljning

Blogginlägg

Så ökar du värdet inför en försäljning

Vanligtvis när man pratar om företagsvärdering dyker begreppet värdedrivare upp - med andra ord - de faktorer som bidrar till att generera ett visst företagsvärde. Genom att förstå dessa värdedrivare kan du arbeta strategiskt och öka möjligheten att uppnå ett högre värde på ditt företag. 

Lär dig mer om att sälja företag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.