• Hjälp i hela processen vid skatteöverväganden i samband med transaktioner.

  • Ni får bland annat hjälp med att analysera och hantera risker vid till exempel due diligence, strukturering samt avtals- och försäkringsfrågor.

  • Ni får hjälp att uppfylla lagkrav i hela världen och får tillgång till ett team med just de specialistkompetenser ni behöver. 

Hjälp i hela processen via vårt globala nätverk

Stöd i hela processen

Hela vägen, från planering till transaktion och implementering, får du tillgång till våra specialister som oavsett vilken bransch ni verkar i alltid utgår från just er situation.

Sverige och internationellt

Få hjälp att följa de komplexa internationella beskattningsreglerna. Via vårt nätverk Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare, får ni tillgång till hållbar rådgivning i alla länder där ni är verksamma.

Guide

Sälja ditt företag?

I vår guide får du handfasta tips på hur du kan förbereda dig och företaget inför en eventuell försäljning.

Genom att ha ordning och reda och fundera igenom vissa frågor i förväg kommer du inte bara förenkla försäljningen utan även höja bolagets värde.

Ladda ner guiden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.