• Vi svarar på Skatteverkets frågor, begär omprövning eller överklagar beslut och söker anstånd med betalning av skatt

  • Ni får rådgivning och stöd av ett juridiskt ombud i domstol

  • Förebygg kostsamma och tidskrävande tvister med Skatteverket

Ta stöd av skattejuridisk expertis

Rätt från början

Skatteprocessen börjar redan när Skatteverket skickar en formell fråga om den skatt som företaget redovisat. Genom att bedöma frågan korrekt och svara på rätt sätt från början får ni bättre förutsättningar att undvika att Skatteverket t.ex. beslutar att höja skatten.

Erfarna skattejurister

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner i skattemål som gått till domstol och i skatteärenden hos Skatteverket och Skatterättsnämnden. Vi tar också bl.a. fram överklaganden, analyserar vilken bevisning som krävs och ger second opinion vid pågående processer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.