2018-11-01

Vi kan hjälpa er att tillfälligt eller tillsvidare bemanna lönetjänster på plats. Våra efterfrågade konsulter har erfarenhet från marknadens olika system och avtalsområden, och kan snabbt sätta sig in i ert lönearbete.

Vi kan också hjälpa er med rådgivning och genomförande av verksamhetsutveckling, lönerevisioner, avtalstolkningar, systemutredningar eller andra insatser där djup kunskap om löneområdet krävs.

Exempel på tidigare uppdrag

Våra konsulter har genomfört många uppdrag, varav några är:

  • Uppbyggnad av löneavdelning, -processer och implementering av lönesystem för detaljhandelsbolag
  • Rekrytering av lönechef till detaljhandelskedja
  • Tillsättning av interimslönechef till statlig myndighet