2018-11-01

Löneområdet präglas av hög komplexitet och inget utrymme för misstag. Att som bolag hantera sin egen löneadministration är ofta resurs- och kompetenskrävande och förknippat med betydande risker och investeringar, i synnerhet om verksamheten bedrivs i flera länder eller inom flera avtalsområden. Genom att outsourca er löneadministration till oss kan ni fokusera på er kärnverksamhet med en enklare och tryggare tillvaro.

Våra lönespecialister är alltid uppdaterade på nordiska lagar, regler och avtal. Vi tar hand om hela er löneadministration. Ni behöver bara rapportera tid, resor och förändringar våra i enkla och webbaserade system – vi kan hantera resten, från granskning till utbetalning och efterrapportering. Alltid skräddarsytt utifrån era förutsättningar och i personlig, nära dialog med dig som kund.

Lokal leverans och eget kundteam

Då vi bedriver vår verksamhet från lokala kontor i Sverige, Danmark och Norge kan vi leverera våra tjänster på lokalt språk. Finska löner hanteras från vårt svenska kontor. Som kund får du också alltid en särskilt utsedd lönespecialist som ansvarar för ditt bolag. Runt denne finns ett team med kundansvarig och supporterande löneadministratörer. Vår medarbetarsupport står också till förfogande för alla våra kunders medarbetare.

Vad ingår i löneoutsourcing

Tjänstens innehålla anpassas givetvis efter era önskemål. Normalt levererar vi dock följande tjänster i ett outsourcing-upplägg:

 • Webbaserade system för rapportering av tid, projekt och resor/utlägg
 • Påminnelser
 • HR- och medarbetarsupport
 • Kvalitetskontroller
 • Löpande löneadministration
 • Avstämningar
 • Lönespecifikationer
 • Intern och extern statistik och rapportering
 • Filer till bokföring, bank m.m
 • Reseräkningsgranskning
 • Bankutbetalning
 • Semesterskuldsberäkning
 • Årsskiftesrutiner, kontrolluppgifter, Fora-rapportering etc
 • Semesterårsskiften
 • Pensionsrapportering
 • Specialrapporter
 • Stöd vid lönerevision
 • Intyg

Vi eftersträvar alltid en hög förutsägbarhet i kostnaden för våra tjänster, och använder därför så långt som möjligt fasta priser baserade på volym.