Förbered din ekonomiavdelning för framtiden

En modern och effektiv ekonomifunktion är en kritisk framgångsfaktor. Den tekniska utvecklingen går fort och företag och organisationer måste kontinuerligt förbättra sitt arbetssätt. Vi hjälper er att vidareutveckla er ekonomifunktion, genom digitalisering, automatisering och optimering av processer och system. 

Varför Aspia Finance Transformation Services?

Några av anledningarna kan vara: 

  • För att effektivisera och spara tid och kostnader

  • För att bättre stötta verksamhetsstyrningen och strategiska beslut, ofta med mer kvalitativa data och starkare analyser

  • För att bättre hantera exempelvis en komplicerad organisationsstruktur eller snabb tillväxt

Vilken hjälp behöver ni för att bli framgångsrika i ert förändringsarbete?

Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på en god förståelse av den nuvarande situationen tillsammans med en tydlig bild av de mål man vill uppnå.

Nulägesanalys

En genomlysning av nuvarande processer och system som identifierar både utmaningar och möjligheter, med rekommendationer och prioriteringar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Processoptimering

Förbättra era processer för ökad prestanda, produktivitet och bättre användande av er data. Starka processer är en framgångsfaktor för digitala lösningar, automatiseringar och  AI. 

Ekonomihandbok & Guidelines

Vi erbjuder utvärdering och revision av befintlig dokumentation samt utveckling av nya riktlinjer och processer. Vi kan hjälpa er med policies och processer runt riskhantering.

Process & Systemkartläggning

En  kartläggning som visar på både nuläget, behov & möjligheter.  Arbetet kan syfta till dokumentation, optimering inom nuvarande systempark, eller som till en kravställning för ett nytt system. 

Systemupphandling

Vi erbjuder hjälp och vägledning under hela upphandlingsprocessen. Detta kan innefatta behovsanalys, kravspecifikation, marknadsanalys och upphandling.

Vi är er partner genom hela projektet eller för specifika insatser

Projektledare

Leder arbetet genom dess olika faser. Planerar, koordinerar och övervakar genomförandet av förändringarna i system, processer och strategier.

Förändringsledning

Navigerar och stödjer organisationen genom förändringarna. Fokus på att kommunicera och utbilda för att säkerställa en smidig övergång till det nya arbetssättet.

Konsultation vid sidan av projektledare

Experter inom finansiella processer och erfarna projektledare erbjuder rådgivning och stöd under projektet och även stöttning vid behov. 

4 fördelar med att anlita Aspia i ert förändringsarbete

Illustration av tre personer i helkropp

Oberoende och opartiska i förhållande till revisionsbyråer och systemleverantörer​

Illustration av Aspias värdeord "together"

Vi kan driva projektet men också er operativa verksamhet

Förändringsledning genom hela arbetet som skapar delaktighet och stärkt kompetens​

Ikon - lägga till en person

 Möjlighet att förstärka med interima lösningar inom redovisning, lön, HR och skatt.  

Befintlig personal som involveras i Finance Transformation projekt

Inkludering som förutsättning för en framgångsrik finansiell transformation

Vi tror på att bolagets medarbetare i hög grad skall inkluderas i arbetet för att transformationen skall bli lyckad. För att säkerställa hög inkludering finns våra experter och konsulter tillhands för att under arbetets mest intensiva perioder täcka upp för det ordinarie arbetet på ekonomiavdelningen.​

Aspias team av konsulter inom både redovisning, lön, HR, skatt, värdering mm gör dessutom att vi kan komplettera de tekniska och processrelaterade utmaningarna med specialistkunskap inom de områden ekonomifunktionen normalt hanterar. ​

För att skapa förutsättningar för befintlig personal att fokusera på att medverka i transformationsprojektet kan vi stötta upp ekonomiavdelningen med interima lösningar. Vi erbjuder konsulter inom ekonomi, lön, HR och skatt.

Kvinna som deltar i Finance Transformation-projekt som förändringsledare

Boosta er likviditet!

Detta är ett område med potential – och då tänker vi längre än traditionella fakturaköp. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp runt kundreskontran – affärsmässigt och tekniskt.

Långsiktigt eller kortsiktigt, vi har ett flertal tjänster som hjälper er att få en bättre kredittid (’DSO’) och  kassalikviditet, med möjlighet till en bättre kundupplevelse på köpet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss och kom igång redan idag!

Vi hjälper er genom hela processen.