Varför göra en ägarkoll med Aspia?

Illustration av mynt i hand

Uttag

Regelverken för frågor om uttag från bolaget (lön, utdelning, pension) upplevs många gånger som både snåriga och komplexa. Samma sak gäller vid försäljning av aktierna – om försäljningen genomförs utan tanke på skatteeffekterna riskerar ägaren att stora delar av vinsten försvinner i skatt.

Generationsskifte

Det är inte ovanligt att någon av föräldrarna startat och drivit upp företaget och att barnen efter hand ska ta över ägandet och driften. I samband med generationsskiften är det en mängd frågeställningar som uppkommer och om det vill sig illa kan ett generationsskifte leda till slitningar mellan syskonen/familjen.

För att så långt som möjligt undvika framtida fällor – oavsett om det gäller utdelning, kapitalvinst, strukturfrågor, ägandet eller generationsskiftet – kan vi hjälpa dig att få kontroll genom Ägarkollen.

Två kvinnor och en man framför en datorskärm

Det här får du

Våra experter på fåmansbolag gör tillsammans med dig en genomlysning av verksamheten och bolagsstrukturen för att sedan rekommendera och hjälpa dig genomföra eventuella förändringar. Vi utvärderar bland annat: 

  • Ägarstruktur 
  • Gränsbelopp 
  • Aktieägaravtal
  • Utdelning
  • Andra frågor specifika för just din verksamhet

Blogginlägg

Att tänka på inför generationsskiftet

Dags för nästa generation att ta över? Vare sig det beror på annalkande pension, bristande passion eller något helt annat så är ett generationsskifte något som kräver tid och planering. Läs mer om vad du ska tänka på när det börjar bli dags att lämna över stafettpinnen.

Läs hela blogginlägget