Kvinna svarar på frågor för ägarkollen i mobilen

Ägarkollen - 60 minuters kostnadsfri digital workshop

Ägarkollen syftar till att, med hjälp av våra expertrådgivare, driva på arbetet med att långsiktigt förbereda ägare och bolag att ta sig dit ägarna vill. Genom att agera i tid skapas fler valmöjligheter.

Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. Du kommer sedan få svara på några frågor vilket ger oss möjligheten till en anpassad diskussion i workshopen.

Varför göra Ägarkollen med Aspia?

Som ägare till ägarlett bolag är det mycket att hålla koll på och den långsiktiga ägarplaneringen får ofta bortprioriteras för andra mer vardagliga uppgifter vilket riskerar att påverka bl.a. lönsamhet och tillväxt.

 Med Ägarkollen hjälper våra experter er att identifiera behov som beaktar till exempel skattemässiga, finansiella, organisatoriska och legala aspekter. Utgångspunkten är er ägarvision för framtiden på såväl kort som lång sikt.

Kom igång i tid även om tänkta planer ligger långt i framtiden, väntar man för länge minskar valmöjligheterna. Med en väldefinierad och enig ambition och målsättning kan ägare, styrelse och ledning arbeta proaktivt och målfokuserat för att effektivt driva bolaget i önskad riktning. Vår erfarenhet är att flera perspektiv behöver beaktas och samverka och på så sätt kan ofta stora värden skapas.

Var är ni och vart vill ni?

Vår erfarenhet är att den starkaste framdriften i ägarledda bolag skapas när personliga drivkrafter och målbilder linjerar både hos den enskilda ägaren och inom hela ägarkretsen. Det är just detta Ägarkollen syftar till att belysa!

Bolagsperspektiv

Ägardirektiv:

 • Tydligt uppdrag till styrelse och VD?Skatt – Optimal bolagsstruktur:

 • Flera verksamheter i samma bolag?
 • Holdingbolag - för-/ nackdelar?
 • Byggrörelse, fastighetsinnehav, fastighetsköp?
 • Utöka/minska antalet delägare?

Finans:

 • Tillväxt kontra lönsamhet? 
 • Bolagsvärde idag? 
 • Tillväxtfinansiera? 

Organisatoriskt:

 • Personberoende till ägare?
 • Rätt struktur/kompetenser utifrån målbild?
 • Aktiv och professionell styrelse?
 • Rätt incitament för nyckelpersoner?

Legalt:

 • Aktieägaravtal?
 • Aktiebok - vem har koll på den?

Privatperspektiv

Ägarperspektiv:

 • Tidshorisont som ägare och som anställd?
 • Riskinställning?
 • Varför vara ägare i ert bolag?

Skatt - Utdelning eller försäljning:

 • Rätt balans mellan lön/utdelning?
 • Koll på ditt gränsbelopp?
 • Om sälja bolaget - vem köper?


Finans:

 • Tillväxt kontra lönsamhet? 
 • Bolagsvärde idag? 
 • Tillväxtfinansiera? 

Organisatoriskt:

 • Rätt plats och rätt uppgifter?
 • Rimlig arbetsbelastning?Legalt:

 • Familjerättsliga frågeställningar?

Ta del av vårt erbjudande

Erbjudande - Kostnadsfri workshop

Vi erbjuder 60 minuters kostnadsfri digital workshop. Du får en exklusiv tillgång till våra främsta rådgivare inom ägarplanering och företagsutveckling. Vi kommer diskutera era viktigaste behov och utmaningar ur ägarperspektivet. Inför workshopen kommer ni att få besvara ett begränsat antal frågor, utifrån modellen ovan, som ligger till grund för diskussionerna i mötet.

Vad händer sen?

Utifrån vad som framkommer under workshopen kommer ni eventuellt att behöva prioritera bland olika frågeställningar. Vi kan skräddarsy lösningar oberoende av vilka frågeställningar som dyker upp. Vi har en bred palett av rådgivare inom olika områden som skatt, strategi, organisation, värdering, generationsskifte och ägarskifte. Önskar ni fortsatt rådgivning så finns vi här.

Det är vi som hjälper dig

Mikael Westin

Senior skattejurist

Mårten Berndtsson

Senior rådgivare inom ägarstyrning

Mikael Westin

Senior skattejurist

Mårten Berndtsson

Senior rådgivare inom ägarstyrning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All skatterådgivning hanteras av Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Skeppsbron Skatt ingår i Taxand, världens främsta globala nätverk av oberoende skatterådgivare.