Varför digitalisera ekonomiarbetet?

Spara tid
Genom att automatisera och dra ner på manuell hantering blir arbetet mer effektivt.

Ökad kontroll
Ett papper försvinner lätt medan det digitala går att spåra.

Möt externa krav
Din verksamhet blir framtidssäkrad och möter krav från kunder, leverantörer och myndigheter.

Minskad risk för fel
Informationen bara behöver registreras på ett ställe.

Flexibilitet
Du kommer åt underlaget oavsett var du befinner dig och är inte bunden till pärmar på kontoret.

Följ i realtid
Med digitala system kan du koppla samman verksamhet och administration och följa i realtid.

Kunder om Aspia

– Aspia har inte bara hjälpt oss få mer tid till annat – vi har även ett betydligt mer jämnt kassaflöde i bolaget. Bokföringsbiten är inte heller lika sårbar längre, det står inte och hänger med mig utan Aspia kan gå in och ta över om något händer.

Jimmy Olsson, Specialsnickeriet

Jimmy Olsson på Specialsnickeriet i Tingsryd

Så kan Aspia hjälpa er digitalisera!

Behovsanalys

Med våra erfarna ögon på ditt nuläge och behov får du en uppfattning om vilka områden ni behöver se över för att effektivisera ekonomiarbetet.

Hitta lösning

Vi hjälper dig hitta rätt system och lösningar för era behov. De ska också vara framtidssäkrade och passa era planer de kommande åren.

Implementering

Vi stöttar i kontakten med systemleverantören så du får de funktioner du behöver. Våra konsulter kan även vägleda i utbildning och nya arbetssätt.

Kvinna med läsplatta i handen

Test: Hur digital är din ekonomiavdelning?

Svara på ett antal frågor och få en snabb överblick över ditt företags digitala mognad. Du får också en rekommendation på hur ni ytterligare kan digitalisera och effektivisera er ekonomihantering.

Till testet