• Vi ser till att du kan granska, godkänna och bokföra fakturorna utan att behöva sprätta kuvert och knappa in uppgifter.

  • Du kan enkelt styra vem som ska se och attestera vilka fakturor.

  • Dina medarbetare kan hantera leverantörsfakturorna direkt i mobilen eller på webben.

  • Vi hjälper dig att se till att fakturorna blir betalda i rätt tid.

Vi hjälper dig igång

Enkelt att komma igång

Vi sätter upp en ny fakturaadress och ser till att alla dina leverantörer får all information de behöver. Du kan ta emot fakturor från dina leverantörer på det sätt som passar dig bäst. Vill du spara tid och miljö är e-faktura ett bra alternativ. Du kan också ta emot fakturor digitalt eller med vanlig post.

Allt samlat på samma ställe

Du får alla dina leverantörsfakturor samlade i MyBusiness, affärsplattformen som hjälper företag att hantera hela sin ekonomi. Med MyBusiness kan du välja de tjänster inom både redovisning och lön som just du behöver, och kombinera med så mycket eller lite stöd från våra kvalificerade medarbetare du vill.

Närbild på händer som håller i telefon

Blogginlägg

Så kan ni effektivisera med ett digitalt affärssystem

Tömma postboxen, sprätta kuvert, knappa in OCR-nummer – allt det slipper ni när ni automatiserar er hantering av leverantörsfakturor. Det finns flera sätt att automatisera på: att be era leverantörer skicka e-fakturor eller låta posten gå till en inskanningscentral. Fakturan går rakt in i det digitala affärssystemet med ifyllda belopp och är redo att godkännas.

Läs mer