• Fota kvittot med mobilen – datum, belopp, moms och valuta sparas automatiskt.

  • Skicka och attestera utläggsrapporter direkt i mobilen.

  • Alla underlag blir sökbara och lagras på en säker och tillgänglig plats.

  • Underlagen konteras och bokförs automatiskt.

 

4 skäl att välja digitala kvitton

Enklare för medarbetarna

Dina medarbetare får stöd för att fylla i sina utläggsrapporter i tid och på rätt sätt. De kan göra allt direkt i mobilen – t.ex. under en tjänsteresa. Den som ska godkänna får en notis när det finns något att attestera

Smidigare för löne- och ekonomiavdelningen

De automatiserade funktionerna i våra digitala tjänster levererar färdiga underlag som är enkla för din löne- och ekonomiavdelning att överblicka och hantera. Underlagen kan också konteras automatiskt för att underlätta bokföringen.

Alltid tillgängliga underlag

Alla underlag blir sökbara och tillgängliga när du behöver dem. Med digitala kvitton kan du också sänka kravet på hur länge du behöver spara papperskvittona med upp till fyra år, i och med att du också sparar den digitala kopian.

Allt samlat på samma ställe

Dina kvitton finns alltid tillgängliga i MyBusiness, vår affärsplattform. Här kan du välja det stöd du behöver för just din bokföring och löneadministration. Och du kan ta hjälp av våra kompetenta medarbetare inom redovisning och lön – och vår uppskattade support – när du vill.

 

MyBusiness Kvitto på 3 min

Få en snabb inblick i hur funktionen MyBusiness Kvitto fungerar och hur du på ett smidigt sätt hanterar kvitton direkt i mobilen.