Varje år ska både företaget och du som ägare lämna in era deklarationer till Skatteverket, vilket kräver full inblick i de senaste skatte- och redovisningsreglerna.

Deklarera enklare med Aspia som partner

Företagets inkomstdeklaration är baserad på bokslutet, men en rad olika skattemässiga justeringar behöver göras för att deklarationen ska bli rätt. Med Aspias hjälp får du en strategi både för företagets och din egen deklaration. Du kan överlåta hela deklarationsarbetet till oss eller bara låta oss finnas med som stöd, till exempel för att göra skatteberäkningar och säkerställa att du följer de senaste skatte- och redovisningsreglerna.

På rätt sätt

Tillsammans ser vi över det upplägg som passar dig bäst, så att du kan deklarera på rätt sätt – i rätt tid.