Miljöbild från kontor med glad affärskvinna i förgrunden

Aktiebok - så hjälper vi dig

Alla privata aktiebolag har en skyldighet att föra aktiebok. Den ska fungera som ett register över aktieägarna. Aktieboken upprättas vid bolagets bildande och det är styrelsen (eller den de utser) som ska hålla den uppdaterad. Varje ny ägare ska begära att bli införd i aktieboken. 

Att inte ha en aktiebok kan medföra straff i form av böter och i extremfall fängelse. Det kan även bli problem den dag som bolaget ska säljas om det inte framgår klart vem som äger aktierna. Aktieägande registreras inte av Bolagsverket. 

Hur kan Aspia hjälpa mig med aktiebok? 
Vi kan hjälpa dig att upprätta en aktiebok eller göra ändringar i den. Om du/ni förlorat aktieboken kan vi hjälpa er att göra en rekonstruktion.   

Kontakta oss för prisförslag. 

Kvinna som sitter ner med dator i knäet

Aktiebrev - så hjälper vi dig

Om det finns aktiebrev i bolaget ska det framgå i aktieboken att aktiebrev är utfärdade. Det är inte obligatoriskt att utfärda aktiebrev utan de utfärdas om aktieägare eller någon annan begär det. Till exempel om aktierna ska pantsättas hos banken. 

Hur kan Aspia hjälpa mig med aktiebrev? 
Vi kan hjälpa dig upprätta aktiebrev vid behov.  

Kontakta oss för prisförslag.

Glad kvinna står framför ett skrivbord

Varför ska jag välja Aspia?

Vi har lång erfarenhet och handlägger dagligen olika typer av bolagsärenden. Flera av våra medarbetare har tidigare varit anställda på Bolagsverket.  Aspia bolagstjänster erbjuder: 

  Snabb leverans 

  Fast pris 

  All rådgivning i ärendet ingår i priset   

Två kvinnor och en man framför en datorskärm

Blogginlägg

Därför måste ditt aktiebolag ha en aktiebok

Det är inte ovanligt att aktiebolag har dålig koll på sin aktiebok. Förutom risken för straffansvar kan det innebära problem om ni funderar på att sälja bolaget. Här förklarar vi vad en aktiebok är och varför den ska finnas.

Läs blogginlägget