Avveckla genom fusion

Fusion är ett sätt att avveckla sitt aktiebolag. Vanligast är fusion av helägt dotterbolag, det innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av moderbolaget. Vid registreringen hos Bolagsverket upplöses dotterbolaget. 

Hur hjälper Aspia mig att avveckla genom fusion? 
Vi upprättar de handlingar som behövs för fusionen och skickar för underskrift. Du skriver under handlingarna och skickar originalen tillbaka till oss. Vi behöver ha handlingarna i retur inom en månad från det att fusionsplanen undertecknats av ägarna. 

När handlingarna kommer åter till oss lämnar vi in dem till Bolagsverket och betalar in avgiften. 

Tidsåtgång för ärendet är cirka 3 månader. 

Tänk på att: 

  • Dotterbolagets borgenärer ska underrättas 
  • Eventuella avtal, försäkringar och så vidare ska skrivas om
  • Revisorsyttrande över fusionsplanen krävs (även för de bolag som saknar registrerad revisor) 

Pris: 
Fusion av helägt dotterbolag: 5 000 kr
Moms och registreringsavgift om 900 kr tillkommer

Två män sitter i ett möte och pratar och tittar på en skatteprocess

Avveckla genom likvidation

Ett aktiebolag kan avslutas genom frivillig likvidation. Bolagsstämman tar beslut om likvidation och utser en likvidator som ersätter styrelsen och kallar okända borgenärer. Kallelsetiden är 6 månader. När kallelsetiden löpt ut kan likvidationen avslutas. 

Aktiebolaget löses upp efter att skulderna betalats och eventuella tillgångar skiftats ut till aktieägarna. 

Hur hjälper Aspia mig att avveckla genom frivillig likvidation? 
Vi upprättar alla handlingar som behövs och skickar för påskrift. När vi får handlingarna i retur lämnar vi in ärendet till Bolagsverket och betalar in avgiften. 

Tidsåtgång för frivillig likvidation är minst 7 månader. 

Pris:
Hantering av handlingar vid frivillig likvidation 5 000 kr

Registreringsavgift 1100 kr, kallelse på okända borgenärer 625 kr och moms tillkommer.

Varför ska jag välja Aspia?

Vi har lång erfarenhet och handlägger dagligen olika typer av bolagsärenden. Flera av våra medarbetare har tidigare varit anställda på Bolagsverket.  Aspia bolagstjänster erbjuder: 

  Snabb leverans 

  Fast pris 

  All rådgivning i ärendet ingår i priset