Nu utökar Aspia sitt erbjudande inom ESG med ett innovativt ledningssystem och expertis från hållbarhetskonsulter genom förvärv av PURE ACT. Erbjudandet riktar sig till företag av alla storlekar. 

Väx hållbart med vårt ledningssystem Acture och kvalificerad ESG-rådgivning

Vi hjälper dig att få fart och struktur på hållbarhetsarbetet via en femstegsprocess och ett ledningssystem för hållbarhetsplaner och hållbarhetsrapporter. Med skräddarsydd ESG-rådgivning hjälper vi dig att följa aktuella rapporteringskrav så att ditt företag kan växa hållbart med oss som trygg samarbetspartner. 

Aspias erbjudande för hållbarhetsrapportering (hållbarhetsredovisning)

 • Väsentlighetsanalys - enkel eller dubbel variant beroende på om/när ni omfattas av CSRD.

 • Hållbarhetsplan – kort- och långsiktiga mätbara hållbarhetsmål. 

 • Hållbarhetsrapport – en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport enligt gällande rapporteringskrav.

 • Tillgång till Acture - ett ledningssystem som effektiviserar hållbarhetsarbetet och underlättar måluppföljning.

 • Kvalificerad ESG-rådgivning - som är skräddarsydd för ditt företag.
Aspias 5-stegsprocess för strategiskt hållbarhetsarbete

5-stegsprocess för strategiskt hållbarhetsarbete

Processen består av workshops, tillgång till vårt digitala ledningssystem Acture och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan och en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport.

1. Prioritera

Enkel eller dubbel väsentlighetsanalys utifrån Globala målen (Agenda 2030) eller ESRS-standarderna. Upplägget anpassas efter om/när ni omfattas av CSRD.

2. Planera

Tillsammans bygger vi upp er hållbarhetsplan i Acture, vårt innovativa ledningssystem, och sätter upp både långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål samt mätbara KPIer och nyckeltal. Acture innehåller tydliga checklistor och mängder av konkreta tips.

3. Engagera medarbetarna

Vi erbjuder ett brett utbud av standardiserade och anpassningsbara utbildningar och workshops samt en e-kurs som hjälper er att höja kunskapen om hållbarhet bland era medarbetare.

4. Rapportera

Vi hjälper er att upprätta en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport. Underlag till rapporten sammanställs via Acture, som avsevärt effektiviserar datainsamling, måluppföljning och rapportering över tid.

5. Utvärdera

Under en workshop följer vi tillsammans upp era målsättningar och resultat. Vi informerar om hur nya direktiv och regelverk kan påverka er direkt eller indirekt så att ni får goda förutsättningar att planera era insatser framåt.

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig att komma igång och få struktur på ditt hållbarhetsarbete.

Dator som visar ledningssystemet Acture

Acture - ledningssystem

Acture är ett aktivitetsbaserat system där du bygger en hållbarhetsplan med tydliga kort- och långsiktiga mål samt KPI:er. I systemet skapar du även kompletta underlag till din hållbarhetsrapport. Systemet effektiviserar hållbarhetsarbetet och underlättar måluppfyljning. Acture består följande moduler:

 • Översikt
 • Inedande väsentlighetsanalys
 • Klimatkalkylator
 • Hållbarhetsplan
 • Hållbarhetsrapport
 • Riskanalys
 • Leverantörskontroll

Vad är en hållbarhetsrapport (ESG-rapport) ?

En hållbarhetsrapport är en summering av en organisations åtaganden i bidragandet till en långsiktig hållbar utveckling - för planeten, människan och företaget.  Syftet med hållbarhetsrapporten är att förse marknaden med transparent och tillförlitlig information som kan påverka olika aktörers vilja att investera i, göra affärer med eller arbeta hos företaget. En lagstadgad hållbarhetsrapport upprättas i samband med årsredovisningen. 

Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla?

En lagstadgad hållbarhetsrapport ska innehålla en beskrivning av företagets affärsmodell och värdekedja samt en redogörelse över vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget ur ett konsekventiellt och finansiellt perspektiv. Rapporten ska innehålla aktiviteter mål och KPIer som visar utvecklingen inom de väsentliga frågorna samt kommentarer om tillhörande policys/styrdokument. Sedan december 2016 har EU-direktivet NFRD reglerat vad som ska ingå i en hållbarhetsrapport men i januari 2024 trädde det nya EU-direktivet CSRD i kraft vilket medförde avsevärt striktare riktlinjer för hur bakomliggande analyser ska gå till och vilken data som ska redovisas.

Vilka företag berörs av EU-direktivet CSRD?  

1 januari 2024 (rapporter som avlämnas 2025) - Stora företag/koncern av allmänt intresse med fler än 500 anställda. 1 januari 2025 (rapporter som avlämnas 2026) -  Andra företag/koncerner som uppfyller minst två av följande tre gränsvärden: fler än 250 medarbetare, över 50 MEUR i omsättning och över 25 MEUR i balansomslutning. 1 januari 2026 (rapporter som avlämnas 2027) - Noterade små och medelstora företag på reglerad marknad.

Vad är en dubbel väsentlighetsanalys?  

En dubbel väsentlighetsanalys är obligatorisk för CSRD-efterlevnad. Resultatet avgör hur företag ska navigera i ESRS-standarderna och vilka upplysningar som ska ingå i hållbarhetsrapporten. Analysen går ut på att identifiera företagets påverkan på omgivningen (människa och miljö) och externa faktorers finansiella påverkan på företaget. Analysen ska ta hänsyn till såväl faktiska som potentiella, positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt. 

Trendrapport

Vägen till hållbar framgång

Utforska de senaste trenderna inom hållbar utveckling och ESG och få värdefulla insikter från ledande experter inom hållbar innovation, juridik och forskning.

Läs trendrapporten