Aspia förvärvar Prokuria Polar, en norsk redovisningskoncern med fokus på redovisning, lön och rådgivning. Tillsammans med Aspia kommer Prokuria Polar fortsätta vara en lokal och digital partner som levererar marknadens bästa erbjudande inom redovisning, lön och rådgivning.

Få hjälp med redovisning, lönehantering och rådgivning i Norge

Vi ger dig kvalificerat stöd med redovisning, lön och rådgivning. Våra konsulter och digitala verktyg kan hjälpa ditt företag med allt inom ekonomi. Vi stöttar dig så att du kan driva, effektivisera och utveckla ditt företag på bästa sätt oavsett om du vill fortsätta växa och utveckla ditt bolag lokalt, expandera nationellt eller bli en nordisk eller internationell aktör. 

Vårt mål är att bidra med både värde och trygghet under ditt företags tillväxtresa. Våra redovisningskonsulter och experter inom lön och affärsrådgivning hjälper dig i hela Norden.   

Varför Aspia:

  • Nordisk närvaro 

  • Mer än en redovisningsbyrå – din affärspartner 

  • Kvalificerade konsulter   

Aspias norska erbjudande består av:

  • Bokföring och löpande redovisning 
  • Lönehantering 
  • Årsredovisning  
  • Budgetprognos 
  • Skatterådgivning och skattedeklaration 
  • Företagsrådgivning – Corporate Advisory 
  • Andra skräddarsydda företagstjänster 
Illustration för tjänsten redovisning

Redovisning

Digital bokföring och löpande redovisning med kvalificerade redovisningskonsulter i spetsen. Årsredovisning, budget och mycket mer. 

Illustration för lön

Lön

Löpande lönehantering i digitala lösningar som levereras av experter på norsk arbetsmarknad och lagstiftning. 

Illustration för rådgivning

Rådgivning

Våra seniora specialister hjälper dig när du vill ha ett bollplank eller strategisk rådgivning kring att driva och utveckla din verksamhet. Vi hjälper dig att digitalisera din ekonomifunktion, vi stöttar vid skattefrågor och andra  utmaningar du kan ha i din verksamhet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alla våra norska tjänster levereras av Prokuria Polar som är en del av Aspia

Prokuria Polar, tillsammans med befintlig verksamhet inom Aspia, bildar en stabil bas för fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden som en ledande affärspartner inom redovisning, lön & hr, rådgivning och skatt. 

Läs mer om Prokuria Polar här