2023-04-27

Aspia-CEO-Ola-Gunnarsson.jpg

Aspia, som länge kunnat erbjuda sina kunder stöd och rådgivning kopplat till ESG-frågan, tar nu ett ytterligare steg mot en strukturerad och digital ESG-satsning genom ett förvärv av ESG-bolaget PURE ACT. PURE ACT, som efter förvärvet kommer bli en del av Aspia, hjälper företag att få fart och struktur på hållbarhetsarbetet via en femstegsprocess och ett ledningssystem för hållbarhetsplaner och rapporter.  

Detta är en förstärkning av Aspias ESG-satsning där ambitionen är att erbjuda skräddarsydd rådgivning till företag av alla storlekar, och hjälpa dem att följa de nya regelverken på ett hållbart sätt. 

Aspia är redan etablerad som den ledande affärspartner inom ekonomi, lön och skatt, och en förstärkning av Aspias ESG-satsning är ett naturligt steg mot en ännu bredare rådgivningstjänst. 

CEO Ola Gunnarsson betonar att ESG är ett högintressant område med viktiga regulatoriska förändringar som kommer påverka näringslivet framöver, och att kombinationen av en digital plattform och expertis är en perfekt matchning med Aspias befintliga plattform MyBusiness. ”Vi har tittat på olika aktörer på marknaden, och kände snabbt att PURE ACT var ett bolag som passade som hand i handsken med Aspia. De är och har en perfekt kombination av människa och teknik. Precis som Aspia.” 

Genom denna ESG-satsning bekräftar Aspia sin ställning som en ledande affärspartner som erbjuder värdeskapande rådgivning och tjänster för att hjälpa företag att växa hållbart. 

För mer information:   

Pia Törnqvist, CMO, pia.tornqvist@aspia.se , 0706 897 659