Våra fokusområden för en hållbar verksamhet

Kunder, marknad och ekonomiskt värdeskapande 

I vår kundleverans strävar vi alltid efter högsta möjliga kvalitet. Våra produkter och tjänster granskas löpande enligt FAR:s och våra egna rutiner. Det är också viktigt för oss att våra kunder uppträder ansvarsfullt. Vi utför alltid en grundlig kontroll av potentiella kunder för att förebygga risken för korruption och penningtvätt. Hela vår verksamhet syftar till att våra kunders ekonomihantering sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, och i vår vision ser vi människan som navet i hållbart växande företag och samhällen. 

Medarbetare 

Våra medarbetare är vår största tillgång. På Aspia strävar vi efter att idéer och individer ska växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö. Vi erbjuder våra medarbetare flexibla utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling, och gemensamma initiativ för att stärka gemenskap och laganda. Vi erbjuder alla medarbetare hälso- och sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner för att främja hälsa och välbefinnande, och i största möjliga mån ett flexibelt arbetssätt utifrån roll och livssituation. 

Det är en självklarhet för oss att följa de mänskliga rättigheterna i allmänhet och de som rör arbetslivet i synnerhet, där ILO:s åtta kärnkonventioner utgör grunden. Vi respekterar därmen alla medarbetares organisationsrätt, föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inte barnarbete eller någon form av tvångs- eller straffarbete. Vår utgångspunkt är att alla ska behandlas likvärdigt, det vill säga ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen form av diskriminering tolereras.

Miljö 

Aspia är ett företag med begränsad miljöpåverkan. Vi arbetar helt digitalt med majoriteten av våra kunder och har därmed begränsad åtgång av exempelvis kontorsmaterial. I den mån vi behöver resa till kunder eller mellan våra kontor gör vi det så miljömedvetet som möjligt. Vi har en resepolicy som styr och en bilpolicy som uppmuntrar till miljövänliga alternativ.

Läs hela rapporten

Ladda ner rapporten som pdf och läs mer om hur vi på Aspia jobbar för att vår verksamhet ska vara så hållbar som möjligt. 

Aspias hållbarhetsrapport 2022 (Pdf) >