Syfte och omfattning

Vår Code of Conduct fungerar som en vägledning för alla medarbetare i Aspiakoncernen och hjälper oss att agera ansvarsfullt och etiskt för att kunna bygga långvariga relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. Den används som ett verktyg i den dagliga verksamheten, både internt och i arbetet med vår omvärld. Det betyder bland annat att vi förväntar oss att leverantörer, samarbetspartners och andra vi arbetar med också själva agerar enligt vår Code of Conduct.

Vill du läsa hela vår Code of Conduct?

Ladda ner dokumentet och läs mer om våra värderingar och om hur vi på Aspia jobbar med mänskliga rättigheter, affärsetik, skydd av information och miljö.

Aspias Code of Conduct (Pdf) >