Om en central kompetens på din ekonomiavdelning blir långvarigt sjuk eller är frånvarande på annat sätt, kan det uppstå problem – om inte fler är insatta i era rutiner.

Se till att ekonomin alltid flyter som den ska

Aspias tjänst ReDo gör dig förberedd. Genom intervjuer och genomgångar på plats, sammanställer vi hur ekonomifunktionen drivs på ditt företag. På så sätt minskas risken för sen fakturering, sen bokföring eller missar i myndighetsrapporteringen som kan kosta dig mycket pengar och förlorat anseende. Tillsammans med Aspia dokumenteras era ekonomiprocesser i en samlingspärm, självklart med återkoppling på eventuella effektiviseringsmöjligheter.

Snabb överlämning

Med ReDo får du en komplett uppdaterad dokumentation där samtliga ekonomirutiner beskrivs i detalj. På så sätt är ditt företag alltid redo för en snabb och säkerställd överlämning till den som ska ta över ekonomihanteringen, oavsett vem det är.