Vet ni vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har? Det är inte helt solklart alla gånger. Här har vi samlat lite information som vi hoppas hjälper dig som är styrelseledamot att effektivt och strukturerat utföra styrelsearbetet. För en aktiv styrelse bidrar till bolagets framgång och kan skapa stort värde för ägarna.

Styrelsens ansvar

Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Styrelsen i ditt företag har inte bara ansvar för att företaget utvecklas åt rätt håll och har en positiv kurva. Ni ska även se över bolagets ekonomiska situation löpande. Till exempel bokföring, att betalningar till skatteverket och andra intressenter blir gjorda samt att en årsredovisning blir upprättad på rätt sätt. Och kom ihåg, Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en suppleant begår ett brott vid utövandet av uppdraget kan hen dömas till ett personligt betalningsansvar. Så gör alla en tjänst – ha koll på vad som gäller.

En aktiv styrelse skapar värde

Det är vd och styrelsen som tillsammans leder företaget. Men styrelsen ska inte fastna i operativa frågor utan enbart vara strategiskt styrande. Hur företaget ska nå sina kunder på ett bättre sätt, och vilka vägval som behöver göras för bäst resultat. Om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen bidra stort till bolagets framgång – och det är styrelsens viktigaste funktion. 

Vem gör vad?

Antalet personer i en styrelse beror förstås på företagets storlek, men oavsett storlek så är styrelsens olika roller och uppgifter alltid bra att känna till. I publika aktiebolag ska mer än hälften av ledamöterna utses av bolagsstämman, och styrelsen bestå av minst tre ledamöter.

  • Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter. 

  • Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen. Vad som räknas dit beror på företagets storlek och verksamhet. Det är normalt styrelsen som utser den verkställande direktören.

  • Styrelsesuppleanten ersätter en ordinarie styrelseledamot om hen av någon anledning inte kan eller vill utföra sin uppgift. Då har den personen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter.