• Du får hjälp genom hela företagsförsäljningen, från förberedelse och kontakt med köpare till undertecknat avtal

  • Vi erbjuder kvalificerad och oberoende rådgivning inklusive skatterådgivning

  • Du får nya insikter om vad som kommer att skapa värde i bolaget framöver

Råd och stöd hela vägen

Sälja företag

Som kund hos oss får du en komplett partner genom hela försäljningsprocessen. Med djup kännedom om marknaden, ett stort nätverk och lång erfarenhet av företagsförsäljningar skapar vi förutsättningar för en gynnsam affär.

Värdera företag

Ta stöd av en oberoende värdering när du t.ex. ska lösa ut eller ta in nya delägare i ditt bolag. De prognoser och den företagsanalys du får i samband med värderingen ger också ny kunskap om hur du kan öka företagets värde framöver.

Ägarskifte och ombildning

Vi har full förståelse för att generationsväxling och ägarskifte kan ta tid och behöva eftertanke. Det handlar om stora beslut – så tveka inte att ta hjälp. Vi lägger stor vikt vid att vara tillgängliga och lyhörda för våra kunder.

Skatterådgivning

Utöver affärsrådgivning kan du också få oberoende skatterådgivning hela vägen genom din företagsförsäljning eller omstrukturering. Både för de skattefrågor som gäller ditt bolag och de som berör dig som ägare.

Två män sitter i ett möte och pratar och tittar på en skatteprocess

Skatterådgivning

Skatt vid försäljning och förvärv

Ta hjälp av erfarna skattejurister för att hantera frågor om skatt, hela vägen från planering till genomförd affär. All vår skatterådgivning sker via Skeppsbron Skatt, som är en del av Aspia.

Läs mer