Med tjänsten resultat-, balans- och likviditetsbudget får du den överblick du behöver. Speciellt framtagen för dig som företagsledare eller ekonomichef innehåller den allt du behöver för att styra din verksamhet på ett strukturerat sätt.

Allt du behöver

Tillsammans med din rådgivare på Aspia arbetar ni igenom intäkter, kostnader, inköp, investeringar, finansiering, säsongsvariationer och övriga faktorer som påverkar en budget. Årsbudgetarna bryts ned månad för månad och kan även kompletteras med en övergripande flerårsbudget.

Full kontroll

En resultat-, balans- och likviditetsbudget strukturerar, samlar och länkar samman historiska utfall med förväntningar. Vilket ger dig tydliga, användarvänliga rapporter av utfall jämfört med respektive budget. Men också ett bra beslutsunderlag och full kontroll över verksamheten.