• När ni behöver en ersättare under en kortare tid, till exempel vid vakanser i samband med rekrytering, sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga arbetstoppar
 • När ni driver tillfälliga projekt och vill ha hjälp med styrning eller bemanning
 • När ni vill ha hjälp med att få ordning på processer och rutiner
 • Om ni behöver identifiera vilka initiativ ni ska fokusera på för att utveckla en funktion eller enhet för att nå era mål så kan vi hjälpa er med en tillfällig lösning för det också.

Insourcing ger full kapacitet med hög kvalitet 

Vi erbjuder insourcinglösningar utifrån era behov under kortare eller längre tid, på hel- eller deltid. Du får tillgång till Aspias nätverk av nationella och globala specialister som har kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa och utveckla företag i alla branscher och i alla storlekar på företag.

Funktioner där vår insourcinglösning kan vara ett bra alternativ för er

 • Redovisningsekonom/konsult
 • Controller/Financial Controller – Business Controller
 • CFO/Ekonomichef

Redovisningsekonom/konsult

Vi erbjuder hjälp med:

 • Löpande bokföring
 • Upprättande av månads- och årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer
 • Kvalitetssäkring av månadsbokslut, års-/månadsrapportering
 • Koncernredovisning, inrapportering, konsolidering, finansiell rapportering
 • Utredningsarbete

Controller/Financial Controller – Business Controller

Vi kan hjälpa er med:

 • Uppföljning och analys av verksamhetens ekonomiska läge
 • Budgetuppföljning, prognoser, lönsamhetsanalys
 • Driva och delta i förändrings-/utvecklingsprojekt utifrån ett finansiellt perspektiv
 • Förvalta och utveckla modeller för ekonomisk styrning
 • Sammanställning av rapporter, rapportering samt skapande av underlag till företagsledning och styrelse

CFO/Ekonomichef

När ni vill ha hjälp med:

 • Ekonomistyrning
 • Rapportering till vd/styrelse/myndighet
 • Personalledning
 • Budget- och prognosarbete
 • Likviditetskoll-/planering
 • Rådgivning ur ett finansiellt perspektiv