Nu utökar Aspia sitt erbjudande inom ESG med ett innovativt digitalt verktyg och expertis från hållbarhetskonsulter genom förvärv av PURE ACT. Erbjudandet riktar sig till företag av alla storlekar. 

Väx hållbart med vårt digitala verktyg och hållbarhetsrådgivning

Vi hjälper dig att få fart och struktur på hållbarhetsarbetet via en femstegsprocess och ett ledningssystem för hållbarhetsplaner och hållbarhetsrapporter. Med skräddarsydd ESG-rådgivning hjälper vi dig att följa aktuella rapporteringskrav så att ditt företag kan växa hållbart med oss som trygg samarbetspartner. 

Aspias erbjudande för hållbarhetsredovisning och ESG-rapportering

  • Hållbarhetsplan – kort- och långsiktiga mätbara hållbarhetsmål. 

  • Hållbarhetsrapport – en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport enligt kraven i ÅRL.

  • Hållbarhetscertifiering - ett kvitto på att ni är en ansvarstagande partner. För små och medelstora företag som inte omfattas av rapporteringskravet.

  • Tillgång till Acture - ett ledningssystem i form av ett innovativt digitalt verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. 

  • Kvalificerad ESG-rådgivning som är skräddarsydd för ditt företag.

5-stegsprocess för hållbarhetsarbete

Processen består av workshops, tillgång till vårt digitala verktyg Acture och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett stärkt varumärke. 

1. Prioritera

Under en uppstartsworkshop går vi igenom era befintliga rutiner och policys samt krav från intressenter. Vi guidar er igenom en enkel klimatberäkning och hjälper er att definiera väsentlighetsområdet som matchar de globala målen i Agenda 2030.

2. Planera

Tillsammans bygger vi upp er hållbarhetsplan i Acture, det innovativa digitala verktyget, och sätter upp både långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål samt mätbara KPIer och nyckeltal. Verktyget består av konkreta tips och checklistor.

3. Engagera medarbetarna

Med hjälp av utbildningar, workshops och e-kurser jobbar vi med att öka kunskapen om hållbarhet på ert bolag. Alla medarbetare kan bidra till att företaget uppnår de uppsatta hållbarhetsmålen så fokuset ligger på att diskutera hur alla kan bidra i sina olika roller.

4. Rapportera

Via Acture hämtas automatiskt sammanställda underlag till er hållbarhetsrapport. Vi hjälper er med önskade kompletteringar och att säkerställa att rapporten uppfyller kraven i ÅRL.

5. Utvärdera

Under en workshop följer vi tillsammans upp era målsättningar och resultat. Vi diskuterar vad som krävs för att uppnå era hålbarhetsmål, informerar om förändrade regelverk och sätter plan för nästa år.

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig att komma igång och få struktur på ditt hållbarhetsarbete.

Acture - innovativt digitalt verktyg

Acture är ett aktivitetsbaserat verktyg som du bygger din hållbarhetsplan i och genererar dina hållbarhetsrapporter från. 

Med Acture får du: 

  • Ett ledningssystem för hållbarhetsarbete
  • Konkreta tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer
  • Struktur och god översikt
  • Kompletta underlag till en hållbarhetsrapport