Så här kan vi hjälpa dig:

Bolagsvärdering

Om ni överväger att köpa ut eller bjuda in en ny delägare, sälja bolaget, ta in tillväxtkapital från investerare alternativt upprätta ett incitamentsprogram kan det vara nödvändigt att värdera verksamheten. Vi hjälper dig med att definiera bolagets marknadsmässiga värde.

Värdesimulering

Som bolagsägare vill man ibland få en indikation om bolagets värde. Med hjälp av en värdesimulering kan du som ägare få stöd i dina tankar kring bolagets värde av erfarna rådgivare och värderingsspecialister.

Värdering av tillgångar

Vi bistår även dig med värdering av tillgångar. Det kan handla om goodwill och andra immateriella tillgångar som t e x varumärken eller patent alternativt aktier i andra verksamheter som bolaget äger. Ofta är behovet redovisningsdrivet i form av regelverk som kräver en nedskrivningsprövning.

Varför Aspia?

Illustration av plånbok med sedlar

Då vi löpande bistår entreprenörer vid företagsförsäljningar har vi god kännedom om vad köpare är villiga att betala.

Illustrerad skattkista och person

Vi erbjuder även skatterådgivning anpassad för situationer där värderingar ingår såsom incitaments-program.

Illustration av en hjärna

Du får tillgång till vårt breda nätverk och Aspias övriga 1 450 specialister inom företagstjänster.

Illustration av Aspias värdeord "together"

Vi är en oberoende aktör som hjälper företagare i alla branscher och oavsett var du befinner dig.

Incitamentsprogram ökar medarbetares delaktighet och motivation

Skapa effektiva incitamentsprogram

Vårt incitamentsteam är med er hela vägen och erbjuder strategisk rådgivning vid planering, utformning, implementering och analys av ert incitamentsprogram.

Läs mer om incitamentsprogram
Två kollegor pratar om företagsvärdering

Blogginlägg

Då behöver du göra en företagsvärdering

Även om du inte går i försäljningstankar finns det andra tillfällen då det kan vara bra att göra en företagsvärdering. Här beskriver vi olika situationer som kräver att du vet vad ditt företag är värt.

Läs mer om företagsvärdering