Kommer ditt företag att nå de uppsatta målen? En fråga som är svår att besvara utan bra underlag och väl underbyggda insikter.

Enkelt och lättfattligt

Med en enkel resultatbudget får du perspektiv på din verksamhet och kan smidigare följa upp om du är på rätt väg. Olika risker och möjligheter synliggörs och skapar förståelse för hur en försäljningsökning eller –minskning påverkar företaget.

Resultatbudgeten jämförs med de satta målen och presenteras i lättfattlig, grafisk form. Du får tydliga och användarvänliga rapporter, exempelvis om personalkostnader eller omsättning, som ger dig de insikter du behöver för att styra verksamheten mot målen. Med MyBusiness kan du dessutom få en uppdaterad rapport med utfall varje månad.

Nå målen

Genom att göra en enkel resultatbudget tillsammans med din rådgivare på Aspia ser du hur din affärsmodell, strategi, planering samt årets mål förhåller sig till verkligt utfall. Det gör det lättare för dig att bedöma om du är på väg dit du vill, till ett fast och tydligt pris.