Den vanliga balans- och resultatrapporten ger en bra bild av din verksamhet. Men när du behöver en grundlig analys, eller ge företagets intressenter en tydlig översikt, kan det behövas mer.

Löpande överblick

Med Aspias rapportpaket kompletterar du den vanliga balans- och resultatrapporten med månadsutfall, nyckeltal, prognoser och mycket annat. Rapporterna baseras på bokföringen och ger dig löpande överblick över företags räkenskaper. Du deltar i uppstartsmötet, då historiska siffror och eventuell budget inhämtas, och får sedan ett uppdaterat rapportpaket i den frekvens du vill, exempelvis månads- eller kvartalsvis.

Få en tydligare översikt

Aspias rapportpaket gör att du får ständig tillgång till en översiktlig och användbar bild över ditt företags räkenskaper. Vilket i sin tur ger dig bättre beslutsunderlag, möjliggör för skarpare analyser och skapar en tydlig överblick att presentera för andra.

Med rapportpaketet kan du analysera och presentera:

 • Månadsutfall
  • Budget
  • Resultat föregående år
  • Prognos
 • Rullande 12

 • Prognos helår inklusive utfall

 • Diagram

 • Nyckeltal