Närbild på glad kvinna med glasögon

Erfarna specialister säkerställer efterlevnad

Arbetet med dataskyddslagstiftningen GDPR är inte slutfört bara för att vi har passerat den 25 maj 2018. Det är ett löpande arbete som behöver ses över årligen. De organisationer som misslyckas med sin regelefterlevnad riskerar inte bara höga sanktionsavgifter. Det skadar dessutom både varumärke och medarbetares förtroende.

Vi vet att det här är ett arbete som både kan kännas krångligt och tidskrävande. Låt våra GDPR-specialister på Aspia hjälpa er. Ingen fråga är för svår eller för liten för oss.

Kartläggning av nuläge och åtgärder

Vi hjälper er att kartlägga riskområden i verksamheten. Så här går det till:

  • Analys av nuläge genom en "hälsocheck"/workshop
  • Kartläggning av de största riskerna
  • Handlingsplan och stöd vid implementering av riktlinjer

Processer, policies och rutiner

Vi säkerställer att ni vet hur ni skall hantera en personuppgiftsincident. Måste man anmäla denna  inom 72 timmar? Ni får också rådgivning kring hur man på bästa sätt inventerar vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten.

  • Projektledning vid implementering av processer och arbetssätt
  • Ta fram integritetspolicy och övriga riktlinjer till verksamheten
  • Tillgång till rådgivare som ger er skräddasydda råd och stöttning 

Utbildning, löpande uppföljning och kommunikation

Vi ser till att ni håller er uppdaterade med aktuell GDPR-praxis. Både genom utbildningar, löpande uppföljningar och information om rättsutveckling.

  • Utbildning av ledning och medarbetare
  • Hjälp med löpande anpassning av processer, policies och riktlinjer
  • Uppdatering till chefer och medarbetare genom kommunikation internt och externt
Illustration av en hand som håller upp en dator

Blogginlägg

GDPR och HR: vilka risker finns i ert företag?

Hanterar ni de anställdas personuppgifter på ett säkert sätt? Även om mycket gjorts sedan GDPR trädde i kraft för två år sedan så finns det alltid områden att förbättra. Här får du några exempel och tips på hur ni kan identifiera GDPR-risker.

Läs blogginlägget