2018-12-18

UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan. Organisationen leder internationella insatser för att skydda människor som tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. De ger livräddande nödhjälp, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och ger människor en säker plats där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får nära 5000 barn som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag. Verksamheten får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.