Vi på Aspia tror att både individer och företag växer och mår som bäst när de får göra det de tycker om. Så varför ägnar ni er år redovisning och löneadministration när ni kan lägga den tiden på annat?

Surfare på väg mot stranden

Du sparar tid och pengar

Genom att outsourca ekonomifunktionen till oss undviker du alla kostnader och nedlagd tid som är förknippade med egen personal, och du slipper dyra systemlicenser. Med oss sparar du upp till en tredjedel av kostnaden av att ha en egen ekonomifunktion.

Fullt fokus på kärnverksamheten

Lägg all energi på det ni kan bäst, och vila tryggt i tanken på att vi tar hand om ekonomin med vår breda kompetens och höga leveranskvalitet.

På dina villkor

Du väljer själv om du vill outsourca hela eller delar av hanteringen till oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dina behov. Och skulle förutsättningarna ändras justerar vi. Hos Aspia får du en partner som kan vara med dig under hela resan – från bolagsstart och tillväxt till försäljning eller avveckling.

– Vi bestämde oss tidigt för att fokusera på vår ”core business”, varför ska vi lägga massa tid på saker som andra är experter på? Aspia är trygga att arbeta med inom ett komplext område.


Johan Bålhammar, VD Nordlo